Foto: Lex de Lang 

Toepassing van terugspeeltheater

Terugspeeltheater is in uiteenlopende werkvelden en settings een geweldige tool gebleken. De vertelde en teruggespeelde verhalen leveren gespreksstof op, geven stof tot nadenken en er ontstaan nieuwe ingangen om nader tot elkaar te komen. Steeds meer bedrijven en instellingen weten dit universele fenomeen te waarderen als een mogelijkheid om een bijeenkomst op een verantwoorde manier meer glans en diepgang te geven en begrip en verbinding te creëren tussen mensen.

Hieronder een aantal settings waarbij terugspeelspeeltheater bij uitstek een rol van betekenis kan spelen:

 

Veranderprocessen

Verandering en/of reorganisatie brengt soms stress en onzekerheid met zich mee. Afscheid nemen van de oude (vertrouwde) situatie, wennen aan het nieuwe,… Vaak wordt er binnen de eigen afdelingen, binnen de bestuurskamers, in de wandelgangen en bij het koffie apparaat in selecte groepjes over gesproken. Sommigen kijken reikhalzend uit naar nieuwe kansen of verbeteringen, anderen vrezen voor hun baan, weer anderen liggen er ’s nachts van wakker.
Theater Boven Water maakt met terugspeeltheater op respectvolle en eerlijke wijze ruimte voor alle ‘zoemende’ verhalen uit alle hiërarchische lagen van de instelling, zodat de toekomst binnen het bedrijf in alle openheid tegemoet getreden kan worden.

 

Onderdeel binnen trainingstrajecten

Ook voor trainers is terugspeeltheater een handig instrument.  Aan het begin van een traject kan de voorstelling motiveren en/of in kaart brengen wat er leeft. Gedurende het traject geeft terugspeeltheater ruimte voor reflectie en bepaling van koers en aan het eind van een traject kan vanuit persoonlijke ervaringen worden teruggeblikt.

“Hele mooie beelden,… zacht maar geraakt.” P.

“Een fraaie spiegel voorgehouden met humor en respect. Fraai gedaan.” Stefan

Thematische bijeenkomsten

Terugspeeltheater kan overal over gaan. De voorstellingen blijven geïmproviseerd, maar tijdens het voorgesprek met de opdrachtgever kan wèl een centraal thema worden bepaald.
In de vraagstelling naar het publiek toe kan de spelleider het thema breder trekken òf juist inzoomen op bepaalde gewenste subthema’s. Centrale thema’s kunnen uiteen lopen van algemene thema’s als werkstress, pesten, opvoeding, opnieuw beginnen, mantelzorg of de liefde, tot allerlei thema’s, die specifiek zijn voor het bedrijf of de instelling. We denken graag met u mee!

 

Congressen

Bij congressen kan Theater Boven Water verschillende rollen vervullen. Uiteraard kan er ergens op de dag een voorstelling ingepland worden. Als opening of inleiding van het thema van de dag, als tussen-evaluatie of als theatraal samenvattend
sluitstuk, waar alle indrukken van de dag nog eens de revue kunnen passeren. Theater Boven Water kan de dag als het ware ook ‘doorspekken’ en verlevendigen met geïmproviseerde scènes tussen de andere, wellicht wat meer statische programma-onderdelen door.     
Wanneer het een congres betreft, waar mensen in groepen uiteen gaan, rouleren en verschillende workshops gaan volgen met elkaar, kan terugspeeltheater ook als workshop fungeren. Hierbij kan gedacht worden aan een ‘reguliere’ terugspeel- theatervoorstelling, maar in overleg zijn hier (naar wens) ook allerlei interactieve variaties op mogelijk! Ook hier denken we weer graag met u mee!

 

Vieringen

Tenslotte is terugspeeltheater natuurlijk ook uitermate geschikt voor vieringen van allerlei aard. Verjaardagen, jubilea, huwelijksfeesten,… maar ook voor herdenkingen of rouw-bijeenkomsten, waar door het delen van verhalen het leven dat voorbij is gevierd kan worden en terugspeeltheater een stukje troost kan bieden.

Wij bereiden onze voorstellingen zorgvuldig voor met de opdrachtgever. Voorstellingen vormen soms een ‘losse injectie’ in de organisatie die intern kan worden opgevolgd, maar ze kunnen ook aanleiding geven tot follow-up activiteiten met Theater Boven Water, zoals coaching, training en organisatie-advies, of soms een tweede voorstelling in een later stadium.