Deeltijd thema #2.

DE BESTE WENSEN:

 

Reacties:

Wellicht vindt u het ook leuk om nieuwjaarswensen of creatieve reflecties op 2020 te delen in de reacties? Wees welkom! Naast tekst is het ook mogelijk om foto’s of filmpjes toe te voegen. We kijken er naar uit van u te horen!

Zoen

Tsja, wat wens je iedereen na zo’n veelbewogen jaar, terwijl ook het nieuwe jaar een onzekere horizon biedt? Eigenlijk alles wat maar wenselijk is! Dus dit jaar geen nieuwjaarskaart, maar een pagina vol met onze beste wensen voor het jaar dat voor ons ligt,… met een dikke zoen erop om het beter te maken!

Still: Hans Nieuwint I Livestream Online Familiedag Stichting Pitt Hopkins Syndroom I november 2020 I ZOOM

Oud en Nieuw

door: Petra

 

Het einde kruipt dichterbij

verlangend naar gewichtige woorden

over terugblikken,

lessen geleerd, ervaringen opgedaan

Het gewichtige zwelt aan in mijn borst

voelt zich belangrijk

wil spreken, dansen, zingen

over al die dingen die zijn geleefd,

gedaan, genoten

maar het laat zich niet vangen,

want het is geweest

Het is geen leegte, nee

de nieuwe weg is ermee geplaveid

Een nieuw begin rekt zich voldaan uit

en kijkt vooruit van oud naar nieuw

vertrouwd en toch nieuwsgierig

naar wat er anders zal zijn

Foto Edgard: Frank van der Mijn

James en de zee

Door: Jacky  

 

Troostrijke branding

De zee kust de kust

keer op keer

De kracht van herhaling

Laten we naar de horizon blijven kijken

met de blik van een kind

vrij, vol verwondering en nieuwsgierigheid

Ik wens ons allen ruimte om te dansen

 

Buitengewoon

Het was mei. Ineens zag ik het. Drie oude wasknijpers in onze tuin. Stijf wapperend in de wind, als een trotse driekleur. Vrijheid. Gewoon tussen het raam en de schuur. Ik had het bijna niet gezien, zo gewoon. Even voelde het ook gedwongen binnen weer even vogelvrij. 

Thomas zingt

 

SUNLIT-19

In het voorjaar van 2020 ‘sierden’ de Coronavirusdeeltjes als felrode of radioactief groene tandwieltjes de achtergrond van vrijwel ieder nieuwsbericht of talkshow. Terwijl er in laboratoria werd gezocht naar een vaccin zocht ik op papier naar mijn eigen tegengif. Een tegenhanger,… om er weer even tegen te kunnen.

I’m dreaming of

door: Frank van der Mijn  

 

… een maagdelijk witte wereld

waarin alles weer als nieuw is,

onze geest schoon en open,

onze gesprekken transparant

en de zweetdruppels op ons voorhoofd

– van het werken aan het goede –

als lichtende parels omlaag dansen,

langs neus en mond en hals

regelrecht naar ons hart

en daar samensmelten

tot een stralende kristallen bol

die ons een toekomst toont

waarin leven geen recht of plicht of last

maar een geschenk is

Dichter

door: Claudia

 

Ik hou me ver

maar verhoud me

verre van ver tot jou

Ik omwarm je

minstreel je

dicht me dichterbij

en in innige bezinning

hou ik jou warm

en jij mij

Reacties:

We hebben het project DEELTIJD in het leven geroepen om iedereen de kans te geven zijn/haar verhaal in de reacties te vertellen. Waar doet het thema u aan denken? Wat heeft u meegemaakt of waar zit u midden in? Wellicht wordt u op verhaal gebracht door een bijdrage uit onze collage, wellicht herkent u iets in de reactie van iemand anders. We zijn enorm benieuwd naar uw ervaringen en belevenissen èn (eventueel) naar uw creatieve ‘vertalingen’ daarvan! Naast tekst is het ook mogelijk om foto’s of filmpjes toe te voegen. We kijken er naar uit van u te horen! Allerhartelijkste groet namens het hele gezelschap!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here