Foto: Lex de Lang 

Het mooiste bevindt zich onder de waterlijn

Theater Boven Water helpt mens en organisatie om de ijsberg om te draaien. Niet het zichtbare topje van die ijsberg is boeiend, maar dat wat zich onder de waterlijn bevindt: onontgonnen talenten, nog niet ontdekte verhalen, onuitgesproken gevoelens en emoties, latente verlangens en wensen. Daar zit nu juist de informatie om tot een goed gesprek te komen en de verbinding tussen mensen te herstellen en te versterken.
Onze spelers en muzikanten staan klaar om uw organisatie op speelse en ontroerende wijze hierbij te ondersteunen. Via ‘terugspeeltheater’ laten wij zien wat er speelt. We geven ruimte aan dat wat kennelijk moet worden verteld. Mensen voelen zich daardoor begrepen en kunnen zich (opnieuw) met zichzelf en met elkaar verbinden. Dat is, zeker in deze tijd van onzekerheid, een groot goed.

 

‘Terugspeeltheater’?

Terugspeeltheater is een vorm van improvisatietheater.
Het is een prachtig middel om thema’s in een groep of organisatie boven water en in beweging te krijgen. Acteurs en muzikanten spelen ter plekke ervaringen en belevenissen van mensen uit het publiek ’terug’. Gedeelde verhalen nodigen uit tot andere verhalen en zo wordt zichtbaar wat er leeft. Theater Boven Water werkt op deze manier aan onderling begrip en verbinding.

Hoe werkt het?

Mensen uit het publiek vertellen een gebeurtenis of anekdote, die in principe verband houdt met het thema van de bijeenkomst. Dit gebeurt in een kort interview met de ‘spelleider’. Direct daarna spelen de acteurs en muzikanten terug wat er is verteld.. Daarbij staat respect voor de verteller en het vertelde als een paal boven water. Muziek en theater maken de essentie zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Bij terugspeeltheater wordt er veel gelachen en evenzo wordt de ernst van elke situatie onomwonden ervaren.

Op maat

Theater Boven Water bedient haar klanten graag op maat. De bezetting waarin wij een voorstelling spelen is flexibel. Onze samenwerking met u begint bij een oriënterend gesprek.