Foto: Éryn Nieuwint

Diensten

Dagvoorzitterschap

Vaak worden wij als terugspeeltheatergroep uitgenodigd op het moment dat het programma voor een congres of themadag reeds bedacht is en/of er al een dagvoorzitter is aangesteld.
Onze spelleiders hebben zich in de loop der jaren echter ontwikkeld tot invoelende, scherpe en respectvolle interviewers, die u ook deskundig kunnen bijstaan in de opzet van uw programma. Ze hebben gevoel voor aandachtsbogen van de gasten en kunnen de behoefte aan afwisseling goed inschatten. Verder kunnen ze u op creatieve wijze ondersteunen bij het verzinnen van programma onderdelen.
Ook zijn ze in staat om de dag zelf in goede banen te kunnen leiden. (Eventueel) in samenwerking met de andere spelers kunnen ze de aankondigingen, interviews of discussies vanuit onverwachte, creatieve hoeken belichten en versterken. Hierbij zal het uitgangspunt altijd zijn om de verhalen van de sprekers te eren en mensen zoveel mogelijk in hun kracht te laten staan. Kortom, u kunt ons ook in een eerder stadium bij uw congres of themadag(deel) betrekken! We vinden het altijd een uitdaging om met u mee te denken, u te ontzorgen èn de dag samen met u te dragen, ook vanuit het dagvoorzitterschap!

 

Trainingsacteren

In verschillende soorten assessments, trainingen of cursussen wordt tegenwoordig gewerkt met een zogenaamde trainingsacteur. Een acteur, die in rollenspellen de tegenspeler is van de deelnemers. Vaak gaat het om het oefenen van gedrag of sociale vaardigheden. Hierbij wordt altijd getracht de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen, zodat de deelnemer tijdens het rollenspel de kans krijgt om de situatie ook ‘echt’ te beleven. Het blijft uiteraard spel, maar het doel is om de deelnemer de kans te geven om vanuit gevoel en deskundigheid te reageren op het tegenspel van de acteur zoals hij/zij dit in de werkelijkheid ook zou doen. Zo wordt men in de gelegenheid gesteld om ‘lastige situaties’ in een veilige en gecontroleerde setting te oefenen, om vervolgens met de verkregen feedback en met de ervaring van het rollenspel op zak de werkelijkheid tegemoet te kunnen treden!

De acteurs van Theater Boven Water zijn ook inzetbaar als trainingsacteurs. Zij hebben allemaal ruime ervaring in dit werk in allerlei settings en voor talloze doeleinden (zorginstellingen, handhaving, mediation, trainingsbureau’s etc.) . Door de jaren heen hebben ze zichzelf getraind in improviserend samenspel, waardoor we een tweede natuur hebben ontwikkeld voor snel schakelen en meebewegen.

Als terugspeeltheater acteurs zijn ze gewend om op de onderstroom van de emotionele lagen te spelen en zeer bedreven in het waarnemen van wat er in onze tegenspeler omgaat en om daar natuurlijk en eerlijk op te reageren. Ook zijn ze in staat om na afloop van het rollenspel vanuit oprechte beleving heldere feedback te geven.

 

Filmprojecten

Naast het spelen voor een live publiek hebben wij ook ruime ervaring in het ontwikkelen, spelen in, en maken van filmmateriaal. Denk hierbij aan:

  • (Psycho)educatief materiaal
  • Bedrijfsfilms
  • Voorlichtingsmateriaal
  • Reclamefilmpjes

In het verleden werkten wij onder andere in opdracht van de afdeling Jeugd van de GGD Rotterdam Rijnmond, diverse opleidingen en zorgverzekeraars.

Als improvisatie-acteurs komen we het beste tot ons recht wanneer het script of thema wel in grote lijnen vastligt, maar er daarnaast nog voldoende ruimte is om mee te denken en ‘in het moment te creëren’. Benadert u ons dus ook gerust wanneer u de wens heeft om filmmateriaal te (laten) ontwikkelen, maar nog niet precies weet hoe en wat. Wij brainstormen graag met u mee en kunnen u tevens in contact brengen met mensen uit de audio visuele wereld! Ook onze muzikanten staan tot uw beschikking om de beelden te omlijsten met passende muziek!